תנאים כלליים 2019-01-10T19:44:14+00:00

תנאי מכירה כלליים

1.כללי
1.1. על כל הזמנה שתישלח אל אלין ביאנקו ישראל בע”מ או אל כל אחת מחברות הקשורות אליה (להלן “אלין ביאנקו”) באמצעות ערוצי המכירה השונים יחולו תנאי המכירה הכלליים לפי נוסחם באותה עת, כפי שהם יפורסמו באתר האינטרנט של אלין ביאנקו. בביצוע ההזמנה, הנך מאשר שקראת, הבנת וקיבלת ללא הסתייגות, את תנאי המכירה הכלליים לפי נוסחה באתר האינטרנט של אלין ביאנקו באותה העת.

1.2. לאלין ביאנקו שמורה בכל עתה זכות לשנות את תנאי המכירה הכלליים הנוכחיים באמצעות פרסום גרסה מעודכנת באתר האינטרנט. לאחר שאלין ביאנקו פרסמה גרסה חדשה של תנאי המכירה הכלליים שלה, הגרסה המעודכנת תחול על כל הזמנה שתבוצע לאחר הפרסום.

2. הזמנות

2.1 הזמנות מתבצעות באופן הבא:

בטלפון: 03-6484488

באתר מועדון אלין ביאנקו : elinbianco.co.il

2.2. הזמנות כפופות למגבלות כמות – מינימום ומקסימום (ובכלל זה מגבלות תקופתיות).

2.3. ההזמנה כפופה למלאי הזמין של אלין ביאנקו בעת ההזמנה.

2.4. אלין ביאנקו שומרת לעצמה את הזכות לדחות הזמנה עלפי שיקול דעתה, מכל סיבה שהיא. לא תתבצע מכירה לסיטונאים. המכירה ללקוחות פרטיים בלבד.

התיעוד אצל אלין ביאנקו, ובכלל זה התיעוד במערכת התשלומים, מהווה הוכחה להזמנה ולביצועה עסקה.

3. משלוח

3.1 . כל ההזמנות שאושרו על-ידי אלין ביאנקו ויישלחו לכתובת המשלוח שצוינה בעת ביצועה הזמנה.

אלין ביאנקו עושה כמיטב יכולתה להבטיח שהפריטים יועברו למשלוח תוך שני ימי עסקים לאחר קבלת הזמנה.

ניתן לבצע משלוח רק בתוך תחומי מדינת ישראל ולישובים הישראלים בשטחים שנשלטים על ידיה.

3.2. במידה ותבקש אמצעי משלוח שאינו מבין האפשרויות אותן מציעה אלין ביאנקו, הוצאות המשלוח הנוספות יחולו עליך.

4. וידוא מצב טובין

4.1. באחריותך לוודא את כמות ומצבה טובין מיד בעת קבלת המשלוח.

במקרה של נזק או חוסר של פריט, יש להודיע על כך למוביל ולהגיש לו דרישה לפיצוי תביעה ולהודיע לאלין ביאנקו תוך 5 ימים מיום קבלת המשלוח, בצירוף חשבונית ותעודת משלוח חתומה. ככל שהנזק או החסר באחריותה של אלין ביאנקו, אלין ביאנקו תספק לך מוצר זהה או תחליפי.

5.החזרות

5.1. הנך זכאי להחזיר אלינו מוצרים לטיפוח השיער או פריטים אחרים, וזאת בתוך 14 ימים מיום אספקת ההזמנה.

5.2. הטובין יוחזר ואך ורק באריזתם המקורית, ובתנאי שלא נעשה במוצרים כל שימוש ולא נגרם להם שום פגם, כשהמוצרים המוחזרים מלווים בחשבונית הרכישה שלהם.

הוחזרו המוצרים כנדרש, אלין ביאנקו תשיב לך את הסכום ששילמת עבורם, לכל היותר תוך 30 יום מיום החזרת הטובין. דמי המשלוח יחולו עליך, אלא אם ביטול העסקה נעשה עקב פגם במוצר או אי-התאמה בין המוצר שסופק לבין הפרטים שנמסרו לך.

הזמנה של מוצרים לטיפוח השיער לאחר שנארזו ונמסרו למשלוח, ניתנת לביטול עד 14 יום לאחר מסירת ההזמנה, בתנאי שהאריזה של המוצרים לא נפתחה, ובכפוף לתשלום דמי המשלוח של ההזמנה ודמי ביטול בסך 35 ש”ח. לאחר פתיחת האריזות לא ניתן לבטל הזמנה של מוצרים לטיפוח השיער. אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מהוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981 ומתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע”א-2010.

6. מחירים

6.1. המחירים עבור הפריטים שהנך מזמין הם המחירים המוצגים באתר במועד ביצוע ההזמנה, כפי שיאשרו באישור. המחירים כוללים מע”מ אך אינם כוללים דמי משלוח.

6.2. דמי המשלוח ייקבעו לפי התעריפים המצוינים באתר במועד ביצוע ההזמנה, כפי שיאושרו באישור. אלין ביאנקו שומרת לעצמה את הזכות לשנות את המחירים ואת דמי המשלוח בכל עת ולבטל הסכם במקרה של טעות, ובכלל זה טעות הדפסה או חישוב.

6.3 . אלין ביאנקו אינה מציעה הנחות או הטבות להזמנות מרוכזות או בכמויות גדולות.

7. תשלום

ביצועה של כל הזמנה טלפונית או באינטרנט מותנה בתשלום עבורה במעמד ביצוע ההזמנה. התשלום ייעשה באמצעות כרטיס אשראי או באמצעות PayPal, ואישור מחברת האשראי יהווה תנאי לאישור ההזמנה. ביצועה של קניה בחנויות הבוטיק מותנה בתשלום כנגד קבלת הטובין.

8. שירות לאחר המכירה

אם הנך נתקל בבעיה כלשהי, או שיש לך שאלות לגבי המוצר שרכשת מאיתנו, אנא התקשר אל אלין ביאנקו כדי להתייעץ ולקבל עזרה, אנא צור קשר בטלפון 03-6484488.

9. בטחון מידע והגנה על פרטיות

9.1. אלין ביאנקו לא תסחור בכל הקשור למידע הקשור בלקוחות שיגיע אליה במהלך מכירת המוצרים לצד שלישי ונוהגת בו בפרטיות הנדרשת בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981.

9.2. מערכת הסליקה של האתר של אלין ביאנקו מתופעלת על ידי חברת טרנזילה וכן ע”י חברת Pay Pal שלה תקן אבטחהPCI – DSS.

10. הגבלת אחריות

התמונות והמלל שבאתר מועדון אלין ביאנקו ובמצגים הכתובים הממחישים ומתארים את המוצרים, אינם מהווים מצג ונועדו לשם המחשה בלבד. אלין ביאנקו לא תהיה אחראית במקרה של טעויות או השמטות בצילומים או במלל המוצגים באתר או בהדפסות השונות.

בכל מקרה אחריותה של אלין ביאנקו לפי תנאים אלה בגין כל תביעה מכל סוג, ובכלל זה לגבי משלוח של מוצרים שנשלחו או שלא נשלחו, לא תעלה על מחיר הרכישה של המוצרים בגינם הוגשה תביעה. בשום מקרה לא תהיה אלין ביאנקו אחראית לכל נזק תוצאתי או עקיף אף אם אפשרות התרחשותו הייתה ידועה לה או שהיא הייתה יכולה לדעת עליה.

11. כוח עליון

אלין ביאנקו תעשה מאמץ סביר כדי למלא את התחייבותה. אלין ביאנקו לא תהיה אחראית לאיחור או אי-ביצוע של משלוח הנגרמים עקב נסיבות שאינן בשליטתה ובכלל זה שביתות, מלחמות, אסונות טבע או כל מקרה אחר המונע את הייצור, ההובלה או המשלוח של המוצרים. בכל מקרה כאמור תמלא אלין ביאנקו את התחייבויותיה מוקדם ככל שניתן, ושמורה לה הזכות להקצות כל מלאי מוצרים שנותר לפי שיקול דעתה.

12. הדין החל והפורום

על תנאי המכירה חלים דיני מדינת ישראל ולבתי המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב תהא סמכות שיפוט בלעדית בכל הקשור בהם.

*התקנון נכתב בלשון זכר אך מיועד לשני המינים.